Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Wydawnictwo Elipsa

 • A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon an Intellectual Port

  A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon an Intellectual Port

  42

  33.00 zł

  A study of a prominent figure on both Jewish and Polish political landscapes in the historical period which lasted from the beginning of the final years of the nineteenth century to the late 1930s, represents a scholarly undertaking of a particularly challenging nature. The project revives, so-to-speak, a practically forgotten epitome of the era, the multifaceted figure of a Jewish schol

 • Historia stosunków międzynarodowych Tom 1-2

  Historia stosunków międzynarodowych Tom 1-2

  79.8

  65.84 zł

  W naukach społecznych, także w nauce o stosunkach międzynarodowych (dalej NSM) nadal dominuje ostra dystynkcja między wewnętrznością i zewnętrznością. Konstytuowała ona i nadal konstytuuje odrębność przedmiotów badań dyscyplin nauk społecznych, w szczególności socjologii i NSM. Odrzucamy tę dominującą perspektywę. Odwołując się do abstrakcji o nierównym i poł

 • Wędrówka za przestrzenią

  Wędrówka za przestrzenią Krąg drugi

  25.2

  21.60 zł

  Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. przełęczami Hindukuszu spływał na tereny dzisiejszego Pakistanu. () Rygweda jest jedną z czterech Wed (dosłownie wiedza), które należą do najstarszych zabytków literack

 • Wędrówka za przestrzenią

  Wędrówka za przestrzenią Krąg drugi

  25.2

  21.60 zł

  Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. przełęczami Hindukuszu spływał na tereny dzisiejszego Pakistanu. ( ) Rygweda jest jedną z czterech Wed (dosłownie wiedza), które należą do najstarszych zabytków literac

 • O rozwoju mowy dziecka Dwa studia

  O rozwoju mowy dziecka Dwa studia

  33.6

  28.80 zł

  Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie studiów o charakterze przeglądowym: Studium I Badania nad mową dziecka. Przegląd kierunków i teorii badań nad mową dziecka przedstawia stan, historię oraz główne kierunki badań na tle kierunków głównie lingwistycznych; Studium II Zagadnienie normy rozwojowej werbalnej. Problemy periodyzacji rozwoju mowy z

 • Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii

  Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii

  33.6

  28.80 zł

  Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między jednostkami, jako patologię zarządzania, jako znak czasów, w których osobisty sukces i wyścig po wygodne życie stały się najważniejszymi celami, kosztem takich wartości jak troska i odpo

 • Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

  Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

  25.2

  21.60 zł

  Głównym celem pracy jest zatem ukazanie istoty i przejawów bezpieczeństwa energetycznego, określenie całokształtu jego celów, zarówno ogólnych jak i szczegółowych oraz sposobów, metod postępowania, instrumentów i narzędzi osiągania założonych celów. (...) W swoich rozważaniach autor, odnosząc się do praktycznych przykładów i konkretnych przejawów bezpieczeństwa

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa Geneza istota i praktyka aktywności

  Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa Geneza istota i praktyka aktywności

  34

  30.60 zł

  Nowatorski charakter pracy wynika z faktu zaprezentowania nie tylko genezy i istoty aktywności ONZ, ale przede wszystkim wskazania i oceny efektów praktycznych działań organizacji na przełomie lat, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych kryzysów uchodźczych. W niniejszej pracy poszukiwane są odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące skuteczność działań prawnych i h

 • Nowe karne prawo dowodowe

  Nowe karne prawo dowodowe

  33.6

  30.24 zł

  Całość monografii została zgrabnie podzielona na części pozwalające czytelnikowi dotrzeć do tych zagadnień, które są dla niego szczególnie interesujące. Autorami poszczególnych opracowań są zarówno doświadczeni przedstawiciele doktryny procesu karnego, ale także praktycy i zupełnie młodzi badacze. Zróżnicowany i szeroki krąg osób przygotowujących teksty wskazuje

 • Modernizacja administracji Studium polityk administracyjnych w Polsce

  Modernizacja administracji Studium polityk administracyjnych w Polsce

  33.6

  30.24 zł

  Publikacja stanowi całościową analizę głównych kierunków współczesnych polityk administracyjnych w Polsce, ukazywanych na tle doświadczeń zebranych w reformowaniu administracji po 1989 r., programów modernizacyjnych na najbliższe lata oraz tendencji występujących w tej dziedzinie w państwach europejskich. W sposób syntetyczny przedstawiono istotę, uwarunkowania, cele i