Wydawnictwo ODDK

 • Książka Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

  Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

  Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 201 ....

 • Książka BHP w praktyce Rączkowski

  BHP w praktyce Rączkowski

  Rączkowski Bogdan

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty pra ....

 • Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z od ....

 • Książka Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

  Artur Mudrecki, Elżbieta Klat Górska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania administracyj ....

 • Książka Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

  Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łat ....

 • Książka DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

  DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

  Barbara Jackiewicz

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z ż ....

 • Książka DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

  DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

  Beata Domżalska

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczony ....

 • Książka Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Izabela Świderek

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy cel ....

 • Książka Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  Jamroży Marcin

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zak ....

 • Książka BHP w transporcie (z suplementem elektronicznym)

  BHP w transporcie (z suplementem elektronicznym)

  Zdzisław Topolski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju, trudno wyobrazić sobie nowoczesne społeczeństwo bez sprawnego, bezpiecznie funkcjonującego transportu. Ruch transportowy stwarza jednak zagrożenie bezpieczeństwa osobistego – zarówno pracowników obsługi tra ....