Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Wydawnictwo Podatkowe Gofin

 • Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku

  Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku

  Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2017 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne: 1. Podatki i inne należności budżetowe: - Ordynacja podatkowa; - Podatek dochodowy od osób prawnych; - Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2017 rok;- Podatek od towarów i usług; - Podatek od czynności cywilnoprawnych; - Inne podatki i op

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2014 roku

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2014 roku

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2014- Zwolnień podatkowych- Zasad usta

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2016- Zwolnień podatkowych- Zasad usta

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku

  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2017- Zwolnień podatkowych- Zasad usta

 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku

  Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku

  Książka porusza wszelkie aspekty obliczania i poboru zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych uzyskanych ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasady ustalania zaliczek omówione są z uwzględnieniem zasad oskładkowania wymienionych przychodów. Publikacja ustalanie zaliczek zawiera też wy

 • Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2015 roku

  Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2015 roku

  W książce omówione zostały obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków. Zagadnienia z nimi związane ujęto w blokach tematycznych: - rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń, - ustalanie podstawy wymiaru składek na 2015 rok, - rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, - ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, - Fundu