Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Wydawnictwo Presscom

 • Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

  Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

  128

  98.69 zł

  Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:- dostępne formy realizacji zadań sam

 • Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

  Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

  128

  98.69 zł

  Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustalić właściwy tryb postępowania, skalę potrzeb, możliwości finansowe oraz organizacyj

 • Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

  Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

  128

  96.77 zł

  W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości

 • Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

  Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

  148

  124.79 zł

  Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.: - tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamkni

 • Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

  Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

  148

  124.79 zł

  Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przyk

 • Zamówienia publiczne krok po kroku

  Zamówienia publiczne krok po kroku

  148

  110.82 zł

  Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy. W książce zamówieni

 • Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

  Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

  128

  96.77 zł

  Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

  148

  110.82 zł

  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie wydanie publikacji uwzględnia aktualne

 • Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  128

  98.69 zł

  Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące. Dzięki książce czytelnik otrzyma gotowe wzory dokumentów ułatwiający