Wydawnictwo Sigma

 • Książka Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro

  Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro

  Żaro Zygmunt

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń. W książce uwzględniono aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy i prawa cy ....

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Korczyn Aleksander

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewide ....

 • Książka Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

  Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

  Henryk Jabłoński

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok. Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmia ....

 • Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Aleksander Korczyn

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także innych podmiotach, które korzystają ze środków publicznych lub dysponują tego rodzaju środkami. Klasyfikację ....

 • Książka Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Aleksander Korczyn, Ksawery Haski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powią ....

 • Książka Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

  Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

  Haski Ksawery

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. W książce o dokumentacji i ewidencji pracow ....

 • Książka Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018

  Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018

  Ksawery Haski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Praktyczny poradnik po PKPiR na 2018 rok dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2018 roku. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych ....

 • Książka Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

  Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

  Haski Ksawery

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,- inne kwestie związane z kartą po ....

 • Książka Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

  Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

  Korczyn Aleksander

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u fin ....

 • Książka Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018

  Haski Ksawery

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Sigma
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Sigma W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:- podatkowej księgi przychodów i r ....