Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Rup Wojciech


ODDK
Isbn: 9788378043331
Wydanie: 2016

133.89 zł

Wzory księgowań w jednostce budżetowejKsiążka niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – czwarte zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. WAŻNE – zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor książki Wzory księgowań w jednostce budżetowej doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności: gospodarka majątkiem trwałym;
majątek obrotowy;
gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody;
koszty i wynik finansowy;
fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo – praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:
- rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego
- koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,
- ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,
- likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,
- kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu
- wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie
- ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego na wrzesień 2016 r. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozliczenie podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie problematyka podatku VAT wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Wzory księgowań w jednostce budżetowej