Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

  Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

  199

  158.39 zł

  Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, których podstawę sporządzenia stanowi Kodeks postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego

 • Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

  Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych. Ponadto w kolejnym 2. wydaniu publikacji uwzględniono na

  Zapowiedź
 • Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

  Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD

  Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego z przytoczonymi tezami mającymi związek z problematyką stosowania omawianych umów i pism. Znakomity dodatek stanowi p

 • Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

  Wzory pism prokuratora w sprawach karnych Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

  159

  120.99 zł

  Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej. Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnich latach wprowadzono

 • Apelacje cywilne i karne Jaworski

  Apelacje cywilne i karne Jaworski 69 wzorów pism z omówieniami

  129

  100.75 zł

  Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe sporządzenie apelacji. Celem jest maksymalna ich jasność i precyzja, aby ich adresat, czyli sąd odwoławcz

 • Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych

  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

  199

  158.39 zł

  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.

 • Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

  Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

  Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamie

  Zapowiedź
 • Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

  Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

  179

  142.99 zł

  Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie przed WSA. W szczególności zaś zwrócono uwagę na specyfikę spraw podatkowych.Kolejne 2 wydanie publikacji uwzględnia najnowsze orzecznictwo,

 • Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

  Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

  189

  149.59 zł

  Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatnych na każdym etapie procesu budowlanego.Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki związanej z prawem budowlanym uregulowanej