Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

 • Książka Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

  Fedak Zdzisław

  Wydawnictwo Rachunkowość


  Kup za 155.93 zł.

  Isbn 9788363251208
  Wydanie 23/2017
  Stron 700
   

  Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.
  Książka Zamknięcie roku 2017 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony.
  W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać):
  - wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
  Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże:
  - rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

  Spis treści książki Zamknięcie roku 2017 (zestawienie tematyczne zagadnień):
  - Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Postać, zatwierdzanie, udostępnianie – autor Zdzisław Fedak
  - Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego – autor Zdzisław Fedak
  - Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego – autor Maria Borkowska Bilans – autor Zdzisław Fedak
  - Rachunek zysków i strat – autor Zdzisław Fedak
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia – autor Maria Borkowska
  - Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – autor Justyna Adamczyk
  - Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych (załącznik nr 6 do ustawy) – autor Ewa Stopczyńska
  - Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej – autor Ewa Hrebin
  - KSR 1 - Rachunek przepływów pieniężnych (dodatkowo - jak sporządzać w małych jednostkach)
  - Odroczony podatek dochodowy – autor Katarzyna Jędrzejewska
  - Sprawozdanie z działalności Komentarz do działań w roku obrotowym, ocena perspektyw – autor Przemysław Mućko
  - Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę – autorzy Stanisław Hońko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas
  - Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności – autorzy Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń
  - Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2017 r. – autorzy Monika Markisz, Anna Koleśnik
  - Objęcie oraz zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Opodatkowanie podatkiem dochodowym – autorzy Anna Koleśnik, Monika Markisz
  - Podział zysku w spółce – opodatkowanie – autorzy Edyta Głębicka, Anna Lubecka
  - Wykaz obowiązków podatnika i płatnika – autorzy Edward Kosakowski, Katarzyna Jędrzejewska

  ksiazka-24.pl poleca Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.