Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Zapowiedzi księgarni ksiazka-24.pl

 • Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

  Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

  Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych

  Podatki w praktyce

 • Kodeks cywilny Edycja Sądowa

  Kodeks cywilny Edycja Sądowa

  Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks cywilny,- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,- Kodeks postępowania cywilnego,- Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,-

  Teksty Ustaw Becka

 • Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

  Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

  Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywa

  Teksty Ustaw Becka

 • Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

  Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  Teksty Ustaw Becka

 • Kodeks karny Edycja Sądowa

  Kodeks karny Edycja Sądowa

  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego,- Przepisy wprowadzające Kodeks postępow

  Teksty Ustaw Becka

 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

  Marcin Wojewódka

 • Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

  Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

  Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608), kt

  Komentarze Linia orzecznicza

 • Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

  Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

  399

  331.69 zł

  Planowany termin wydania komentarz do ordynacji podatkowej na 2019 rok to 31 grudnia 2018 roku. Najnowsze wydanie Komentarza Ordynacja Podatkowa 2019 zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretac

  Henryk Dzwonkowski

 • Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

  Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

  Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Ponadto skróceniu ulegnie z 50 lat do 10 lat okres przechowywania dokumentów kadrowych. Zmiany w zasadach prowadzenia dokumenta

  Infor

 • PKPIR 2019

  PKPIR 2019

  Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W publikacji omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacy

  Poradnik Gazety Prawnej 2019

 • PIT-y i ulgi podatkowe 2018

  PIT-y i ulgi podatkowe 2018

  Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2018 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatników,- korzystania z ulg podatkowych przysługujących podatnikom dokonującym rozliczenia

  Poradnik Gazety Prawnej 2019

 • PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

  PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

  Publikacja ta zawiera:- ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,- wybrane rozporządzenia wykonawcze,- komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w

  Poradnik Gazety Prawnej 2019

 • VAT 2019 Podatki część 2

  VAT 2019 Podatki część 2

  Publikacja ta zawiera:- ujednolicony tekst ustawy o VAT,- komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,- komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. w formie przewodnika po zmianach. Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i c

  Poradnik Gazety Prawnej 2019

 • Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

  Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

  Publikacja ta zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:- Ordynację podatkową,- ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),- wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2019 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych. W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji

  Poradnik Gazety Prawnej 2019

 • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące podstawę dla

  Paweł Łabuz