Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Zapowiedzi księgarni ksiazka-24.pl

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i

  Duże Komentarze Becka

 • Uczestnicy postępowania upadłościowego

  Uczestnicy postępowania upadłościowego

  Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco zmienionego nowelizacją wprowadzoną mocą ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.), obowiązującego od 1.01.2016 r., z uwzględnieni

  Marek Mrówczyński

 • Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

  Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

  199

  164.79 zł

  Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięciem kiedy obrót nieruchomościami podlega opodatkowaniu

  Wojciech Gonet

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

  Książka stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczan

  Sylwia Spurek

 • Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski Zieliński

  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski Zieliński

  W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.Obecnie obowiązująca re

  Hubert Izdebski

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

  Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

  Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznyc

  Kamil Czaplicki

 • Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

  Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków Premiera 23 kwietnia 2019 roku

  Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Ponadto od 1.1.2020 r. projektowane jest wejś

  Adam Mariański

 • Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

  Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

  Opracowanie zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności za spowodowanie wypadków oraz sposobu zachowania w konkretnych – często skomplikowanych i niejednoznacznych pod względem prawnym – sytuacjach na drodze. Z publikacji czytelnik dowie się m.in.: czy udział w wypadku nietrzeźwego kierującego automatycznie przesądza o jego winie za spowodowanie wypadku, czy z

  Marcin Niemiec

 • Prawo o odpadach wybrane problemy

  Prawo o odpadach wybrane problemy

  Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów ustawy – Prawo o odpadach, wskazują związki tej regulacji z innymi d

  Joanna Dmowska

 • Pracownicze Plany Kapitałowe Poradnik dla pracodawców

  Pracownicze Plany Kapitałowe Poradnik dla pracodawców

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, a także obowiązki informacyjne i zwi

  Magdalena Miąsek

 • Konstytucja biznesu Komentarz

  Konstytucja biznesu Komentarz

  Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia

  Leszek Bielecki

 • Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

  Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

  Opracowanie szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem ogólnych i szczególnych uregulowań dla tych zawodów. Publikacja składa się z trzech części: Część I. Rola prawa pracy w zatrudnianiu pielęgniarek, położnych oraz źródła prawa regulujące stosunki zatrudnienia pielęgniarek, położnych;

  Zbigniew Góral