Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów

Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów

Łukasz Prasołek

Prawo w praktyce,

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289009
Wydanie: 2018

114.54 zł

Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów Planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołuW książce pokazano jak zaplanować i rozliczyć czas pracy w różnych okresach czasu – miesiącu, okresie rozliczeniowym i roku. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy na skomplikowany temat, jakim jest czas pracy. Publikacja jest obszerna, gdyż proces zarządzania czasem pracy podzielono na etapy, uwzględniając zaangażowanie w nie kadry zarządzającej.
Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 4 bloki tematyczne:
- zarządzanie czasem pracy w skali miesiąca – rozdziały II–IV,
- zarządzanie czasem pracy w skali okresu rozliczeniowego – rozdziały V–VI,
- zarządzanie czasem pracy w skali roku kalendarzowego – rozdział VII,
- definicje ogólne, odpowiedzialność za naruszanie przepisów oraz stanowiska urzędowe – rozdziały I, VIII–IX.

W książce wykorzystano dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska urzędowe dotyczące kwestii, które nie zostały jeszcze wyjaśnione w orzecznictwie, a co ważne, wszystkie te stanowiska ze względu na trudności w dostępie do ich treści zostały zamieszczone w rozdziale IX książki.
Atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć menedżer, aby prawidłowo kierować zespołem z punktu widzenia czasu pracy. Ponadto każdy rozdział kończy się swoistym podsumowaniem, w którym zawarto 10 głównych zasad dotyczących jego treści, a więc można stwierdzić, że w sumie w 80 punktach streszczono krok po kroku procedury postępowania związanego z czasem pracy, zgodnie z którymi powinni postępować menedżerowie.
Książka zawiera odrębne omówienia dotyczące czasu pracy w placówkach handlowych po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele od 1.3.2018 r. i pod tym kątem jest pierwszym na rynku tak szerokim omówieniem tej ciągle nowej i budzącej wątpliwości tematyki.

Nowości uwzględnione w książce:
- zasady planowania i rozliczania czasu pracy w placówkach handlowych od 1.3.2018 r. po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele.
- nowe indywidualne rozkłady czasu pracy dla pracowników – rodziców dzieci niepełnosprawnych.
- przesunięcie obligatoryjnych elektronicznych zwolnień lekarskich na 1.12.2018 r.
- najnowsze stanowiska PIP i MRPiPS dotyczące czasu pracy z lat 2016–2017.
- wspólne stanowiska PIP i MRPiPS w sprawie czasu pracy w placówkach handlowych po zmianach wprowadzonych od 1.3.2018 r.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, m.in.:

- Jakie są rodzaje indywidualnych rozkładów czasu pracy i zasady ich wprowadzania?
- Jakie elementy zawrzeć w harmonogramach czasu pracy?
- Jak przydzielać zadania osobom zatrudnionym w systemie zadaniowego czasu pracy i jak rozliczać ich podróże służbowe?
- Jaka jest procedura wprowadzania zmian do harmonogramów czasu pracy, aby nie narazić się na odpowiedzialność w przypadku kontroli PIP?
- Jak prawidłowo organizować szkolenia, podróże służbowe i dyżury, aby nie naruszyć przepisów o czasie pracy?
- Jak uprawnienia związane z rodzicielstwem wpływają na organizację czasu pracy?
- Do kiedy pozwalać pracownikom na odpracowywanie wyjść prywatnych?
- Czym różnią się nadgodziny od godzin ponadwymiarowych?
- Kiedy trzeba pracownikom oddać cały dzień wolny od pracy, a nie czas wolny od pracy, a kiedy jedyną możliwością rozliczenia dodatkowej pracy jest wypłata wynagrodzenia?
- W jakich terminach i jakie informacje o czasie pracy przekazywać do działu HR?
- Jaką dodatkową pracę rozliczać na koniec miesiąca, a jaką na koniec okresu rozliczeniowego?
- Jak ustalić liczbę nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego?
- W jakich przypadkach dodatkowa praca może być rekompensowana po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
- Jak rozliczyć czas pracy pracownika odchodzącego z pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
- Jaka dodatkowa praca nie jest wliczana do rocznego limitu nadgodzin?
- Jak w praktyce prowadzić listy obecności, żeby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych po wejściu RODO, czyli 25.5.2018 r.?
- Za jakie naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy odpowiadają menagerowie, za jakie działy HR, a za jakie osoby zarządzające pracodawcą?
Dodatkowym atutem jest autor opracowania, który jest cenionym specjalistą z zakresu problematyki czasu pracy, z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, które zdobywał najpierw w PIP, potem w SN, a obecnie prowadząc działalność konsultingową w tym obszarze. Wiele z przedstawionych w książce problemów czy przykładów pochodzi ze szkoleń prowadzonych przez autora, a nie są to zatem jedynie przypadki hipotetyczne, wymyślone na potrzeby publikacji.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów