Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong

 • Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najwa... Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, k... Zarządzanie zasobami ludzkimi Nowe, zmienione wydanie bestsellerowej książki zawiera opis zweryfikowanej, wielokrotnie sprawdzonej metody przeprowadzenia wnikliwej analizy kultur... Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywani... Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
   
 • Książka Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

  Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

  Michael Armstrong, Stephen Taylor

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangażowanie pracowników, polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena pracy ...

 • Książka Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Tomczak Michał, Krawczyk Bryłka Beata redakcja naukowa

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Difin
  Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, które odpowiadają za te procesy w organizacji, i tych, które chcą przygotować się do pracy w działach HR. Przedstawiono w niej najważniejsze zasady dotyczące budowania stra ...

 • Książka Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących

  Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących

  Cameron Kim, Quinn Robert

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Nowe, zmienione wydanie bestsellerowej książki zawiera opis zweryfikowanej, wielokrotnie sprawdzonej metody przeprowadzenia wnikliwej analizy kultury organizacji i jej zmiany w pożądanym kierunku. Teoretyczną podstawą tej metody jest tzw. model wartości konkurujących, będący prawdopodobnie najczęściej na świecie wyk ...

 • Książka Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

  Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

  Moore Christopher

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prawa, działalności gospodarczej, zarządzania, planowania, opieki społecznej, doradztwa, edukacji, socjologii i psychologii. Zainteresuje też z pewnością prof ...

 • Książka Unormowania compliance w korporacjach

  Unormowania compliance w korporacjach

  Braun Tomasz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Praktyka wskazuje ogromne zainteresowanie compliance wśród przedsiębiorców wprowadzających systemy zarządzania ryzykiem braku zgodności. Nie ma jednak usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Książka uzupełnia tę lukę, odsyłając do rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na skalę m ...

 • Książka Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

  Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

  Małgorzata Jabłońska, Łukasz Małecki Tepicht, Joanna Mrowicka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość oceny, finansowanie ze środków publicznych w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń, wpisanie w system pod ...

 • Książka Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

  Oleksyn Tadeusz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono:- istotę i ewolucję zarządzania kadrami,- podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach,- zarządzanie kompetencjami oraz rozwój zawodowy, ...

 • Książka Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

  Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

  Witkor Jan

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych ...

 • Książka Zarządzanie kompetencjami

  Zarządzanie kompetencjami

  Filipowicz Grzegorz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie: - budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami, - kompetencyjne ...