Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Dagmara Lewicka

Ekonomia Zarządzanie,

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583183
Wydanie: 2019

Hit księgarni

86.09 zł

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracownikówCelem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki systemowi ZKL i zaufaniu organizacyjnemu? Cele szczegółowe niniejszego opracowania można podzielić na teoretyczno-poznawcze, metodyczne i utylitarne. Do celów teoretyczno-poznawczych zalicza się:
identyfikację związków między poszczególnymi elementami systemu ZKL a testowanymi rodzajami zaangażowania pracowników,
identyfikację wpływu zaufania organizacyjnego na relacje między systemem ZKL a poszczególnymi rodzajami zaangażowania pracowników,
określenie związków między poszczególnymi rodzajami zaangażowania,
identyfikację profili zaangażowania respondentów w ramach podejścia skoncentrowanego na jednostce,
wykazanie różnic w zakresie badanych relacji między testowanymi zmiennymi w poszczególnych grupach respondentów.
Celem metodycznym jest operacjonalizacja pomiaru zmiennych: elementów systemu zarządzania kapitałem ludzkim, zaufania organizacyjnego i testowanych rodzajów zaangażowania oraz badania istniejących między nimi relacji za pomocą modelowania równań strukturalnych.

Celem utylitarnym jest sformułowanie wskazówek i rekomendacji dla organizacji zorientowanych na budowanie zaangażowania pracowników opartego na systemie ZKL i zaufaniu organizacyjnym.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników