Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019

Wojciech Lachiewicz


Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281379
Wydanie: 2018

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2018 r.

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepisów weszła w życie 26 lipca 2017 r., część 1 września 2017 r. a część wejdzie dopiero 1 stycznia 2018 r.

Ponadto 21 marca (z mocą od 1 marca) weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 580). Część przepisów z tej nowelizacji wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2018 r.

Wszystkie powyższe zmiany mają wpływ na przygotowywanie projektów budżetu na 2018 r.

Nowelizacje są związane głównie ze zmianami w:

Reformie oświaty – wiele zmian uchylających obecne rozdziały oraz zmieniające brzmienie obecnie istniejących (likwidacja gimnazjów, pojawienie się nowych typów szkół itd.) oraz
Pomocy społecznej – działy 852, 855 (zmiany w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym).
Zmiany objęły również paragrafy:

069 „Wpływy z różnych opłat” – tutaj nastąpiła znacząca zmiana w objaśnieniach,
290 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” – paragraf ten otrzymał nowe brzmienie.
Pojawiły się nowe paragrafy jak np.:

079 „Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy”,
266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi”,
473 „Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
659 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi”.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017

W książce tej przedstawiamy:
Szczegółowe omówienie zmian związanych z nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Zaktualizowany, w wersji na 1.1.2018 r., tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Omówienie funkcji klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu
Przedstawienie budowy i funkcjonowania klasyfikacji budżetowej - zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych
Wybrane odpowiedzi na wybrane pytania z zakresu klasyfikacji budżetowej dotyczące zaistniałych zmian.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019